Akcesoria do elektrozaczepów

Akcesoria do elektrozaczepów to specjalne elementy, które stosuje się w połączeniu z elektrozaczepami, aby zwiększyć ich funkcjonalność i ułatwić ich obsługę. Służą do automatycznego otwierania i zamykania drzwi lub bram, wykorzystując do tego celu elektryczny impuls. Akcesoria do elektrozaczepów umożliwiają między innymi zdalne sterowanie tymi elementami, zabezpieczenie ich przed nieautoryzowanym dostępem, a także ułatwienie ich obsługi i konserwacji. Dowiedz się o nich więcej!

Najpopularniejsze akcesoria do elektrozaczepów

Piloty do elektrozaczepów to specjalne urządzenia, które umożliwiają zdalne sterowanie elektrozaczepami. Piloty te mogą być wyposażone w różnego rodzaju funkcje, takie jak otwieranie i zamykanie drzwi lub bram, włączanie i wyłączanie elektrozaczepów, czy też zmiana kodu dostępu. Zamek szyfrowy to kolejny chętnie używany element. Jest to specjalny gadżet, który montuje się na elektrozaczepie, aby zabezpieczyć go przed nieautoryzowanym dostępem. Zamek szyfrowy może być wyposażony w różnego rodzaju funkcje, takie jak automatyczne blokowanie po wprowadzeniu błędnego kodu, wyświetlacz LCD, czy też sygnalizacja dźwiękowa. Kolejnym elementem jest klawiatura do elektrozaczepów, która służy do wprowadzania kodu lub hasła. Może być podłączona bezpośrednio do elektrozaczepu lub też zamontowana na zewnątrz budynku, dzięki czemu użytkownik wprowadza kod z zewnątrz, bez konieczności otwierania drzwi lub bram. Klawiatura może być wyposażona w różnego rodzaju funkcje, takie jak wyświetlacz LCD, sygnalizacja dźwiękowa, czy też podświetlenie klawiszy. Nierzadko posiada dodatkowe przyciski, takie jak przycisk paniczny, który umożliwia szybkie otwarcie drzwi w sytuacji awaryjnej, lub przycisk otwierania bramy, który umożliwia otwarcie bramy wjazdowej bez konieczności wprowadzania kodu.

Inne akcesoria do elektrozaczepów

Dużym powodzeniem cieszą się też czujnik ruchu do elektrozaczepów, które montuje się na elektrozaczepie, aby umożliwić automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi lub bram, w zależności od obecności ruchu w pobliżu. Czujnik ruchu może być wyposażony w różnego rodzaju funkcje, takie jak regulacja czułości, czas otwarcia i zamknięcia drzwi lub bram, czy też sygnalizacja dźwiękowa. Natomiast akumulator to specjalny sprzęt, który służy do zasilania elektrozaczepów. Może być wbudowany w elektrozaczep lub też montowany na zewnątrz budynku, w zależności od potrzeb. Akumulator zapewnia ciągłość działania elementu w sytuacjach awaryjnych, takich jak brak dostępu do sieci elektrycznej lub też awaria elektrozaczepu. Może być wyposażony w różnego rodzaju funkcje, takie jak sygnalizacja stanu naładowania, automatyczne ładowanie, czy też sygnalizacja dźwiękowa.